Wydarzenie

 • Konferencja online | Energia, klimat po wyborach. Gdzie zacząć?

  14.11.2023 Online

  Polki i Polacy zagłosowali w październikowych wyborach, wskazując nowy układ sił w polskim parlamencie. Wybory to zawsze otwarcie przestrzeni dla nowych możliwości – wzmocnienia i ukierunkowania strategii energetycznej Polski oraz podjęcia decyzji w sprawach kluczowych dla odbiorców energii. Jakie są najważniejsze wyzwania w energetyce, na które będzie musiał odpowiedzieć nowy rząd? O tym porozmawiamy podczas konferencji online pt. “Energia, klimat po wyborach. Gdzie zacząć?”. 14 listopada 2023, godz. 14:30. >>> ZAREJESTRUJ SIĘ<<<

 • Panel ekspercki | Zrozumieć cele OZE

  12.10.2023

  We wrześniu 2023 została przyjęta rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III), promującej rozwój OZE w Unii Europejskiej do roku 2030. Dyrektywa stawia przed państwami UE cele transformacyjne, które - aby je spełnić - będą wymagały współpracy zarówno politycznej, jak organizacyjnej. Jednak za tymi celami kryją się aspiracje Unii Europejskiej do zwiększania swojej niezależności energetycznej, redukowania emisji i zmniejszania kosztu importu ropy, gazu i węgla.

 • Webinar | Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast

  11.5.2023 zoom

  Forum Energii zaprasza do udziału w webinarium pt. „Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast”. 11 maja 2023, godz. 13:00. Wydarzenie otwarte dla wszystkich chętnych, organizowane w ramach programu LeadAir.

 • Panel ekspercki | Przeszedł czas na gaz?

  25.4.2023

  Wiele państw, w tym Polska stawiały na gaz ziemny jako na paliwo przejściowe. Kryzys energetyczny i wojna w Ukrainie zmieniły tę perspektywę. Obecnie trwa debata o tym, jak zmniejszyć rolę gazu ziemnego w polskiej elektroenergetyce. Jest to widoczne w zapowiedzianej aktualizacji scenariuszy zawartych w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”. Jednak ocena przyszłej roli gazu zimnego nie może się odbyć z pominięciem sektorów, które dzisiaj zużywają najwięcej błękitnego paliwa – przemysłu czy gospodarstw domowych. Czy Polska może ograniczyć rolę gazu ziemnego w gospodarce? Jakie są alternatywy dla tego surowca? Jak wpisać gaz ziemny w plany transformacji polskiej energetyki? W czasie spotkania dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Dyrektorka Programu Elektroenergetyka prezentowała wynki raportu Forum Energii „Przeszedł czas na gaz?”, który będzie miał premierę na przełomie wiosny i lata br. Panele ekspertów organizowane przez Forum Energii odbywają się w formule chatham house. W spotkaniu zorganizowanym w czasie kongresu EEC w Katowicach wzięło udział około 15 ekspertek i ekspertów. 

 • Konferencja | Bezpieczeństwo energetyczne w Europie - rok wojny Rosji w Ukrainie

  19.4.2023 Warszawa

  Forum Energii i Europejska Rada Spraw Zagranicznych (ECFR) zapraszają do udziału w konferencji "Bezpieczeństwo energetyczne w Europie". Rok po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę chcemy stworzyć przestrzeń do refleksji nad tym, jak wydarzenia ostatnich miesięcy wpływają na bezpieczeństwo energetyczne w Europie i jakie powinny być priorytety w nadchodzącym okresie. >>>KLIKNIJ ABY OBEJRZEĆ NAGRANIE KONFERENCJI<<<

 • Panel ekspertów | Współdzielenie infrastruktury sieciowej (Cable Pooling) - krok do uwolnienia mocy dla OZE

  10.3.2023

  Jedną z głównych barier dalszego rozwoju źródeł odnawialnych są odmowy przydzielania mocy przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej. Operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) już od dłuższego czasu sygnalizują ograniczone możliwości przyłączania nowych instalacji OZE do swoich sieci. W samym 2021 roku wydano około 3,8 tys. odmów dotyczących projektów o łącznej mocy ok. 14,5 GW. Ważnym rozwiązaniem, które może pomóc uwolnić moce przyłączeniowe jest tzw. cable pooling, czyli łączenie różnych źródeł wytwórczych (w szczególności elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych) w jednym miejscu przyłączenia do sieci.

 • Webinar: Kryzys energetyczny – rozwiązania prawne dla samorządów

  2.3.2023 zoom

  Trwający kryzys energetyczny stawia polskie samorządy przed licznymi wyzwaniami. Dziś kluczowa jest poprawa efektywności energetycznej, oszczędzanie energii i inwestycje w lokalne OZE. Miasta realizują projekty borykając się z niejasnymi regulacjami prawnymi. W trakcie webinarium ekspert Wojciech Modzelewski z ClientEarth omówi istniejące regulacje prawne, które mogą stanowić narzędzie dla lokalnych władz w walce z rosnącymi cenami energii, wesprzeć planowanie transformacji energetycznej oraz rozwój energetyki obywatelskiej. 

 • Wspieramy zbiórkę pieniędzy na fotowoltaikę dla ukraińskich szpitali

  8.2.2023

  Od blisko roku tuż za polską granicą toczy się okrutna wojna. Rosyjski agresor prowadzi zmasowane ataki rakietowe na kluczową infrastrukturę, w tym energetyczną, Ukrainy. W wyniku tych działań coraz częściej dochodzi do długotrwałych przerw w dostawach energii elektrycznej, co destrukcyjnie wpływa m.in. na pracę szpitali, które mają poważne problemy z prawidłowym funkcjonowaniem i dbaniem o zdrowie pacjentów.

 • Konferencja online | Energetyka 2023: przesilenie?

  31.1.2023 Centralny Dom Technologii + online

  Forum Energii i Polityka Insight zapraszają do udziału w konferencji online pt. "Energetyka 2023: Przesilenie?".  >>>OBEJRZYJ KONFERENCJĘ<<< Rok 2022 okazał się niezwykle burzliwy, wybijając dotychczasowe problemy w energetyce i piętrząc przed nią nowe wyzwania. Świat dopiero zaczął wychodzić ze skutków pandemii, gdy rosyjska agresja na Ukrainę na nowo wzbudziła niepokój w Europie. Nagły niedostatek surowców energetycznych obnażył słabość polityki energetycznej państw UE, opartej w dużej mierze o rosyjskie paliwa kopalne. Dotychczasowe analizy, na których opierano decyzje strategiczne, stały się niemalże bezprzedmiotowe. Dla Europy stało się oczywiste, że transformacja energetyczna musi przyspieszyć. Jakie decyzje należy podjąć w 2023 r., aby zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne Polski w kolejnych latach?

 • Konferencja online | Samorządowe strategie dla przyszłości

  24.11.2022 https://zoom.us/meeting/register/tJYvc-2prDgoGN3yuzUd49RfDARKD5qOhPGq 

  Wyzwania w zakresie czystego powietrza i neutralności klimatycznej skupiają się w miastach. Rozwiązaniem na trwający kryzys energetyczny i wzrastające niepokoje społeczne jest odpowiedzialne planowanie przyszłych działań. Pomimo barier z jakimi borykają się obecnie samorządy, tylko przemyślane strategie i współpraca w dłuższej perspektywie mogą zagwarantować poprawę jakości życia w miastach. Potrzebujemy działań optymalnych kosztowo i akceptowalnych społecznie, które w precyzyjny sposób zaadresują lokalne potrzeby.

 • Rusza czwarta, rozszerzona edycja programu LeadAir

  17.11.2022

  LeadAir - Miejskie strategie dla przyszłości to hasło przewodnie nowej edycji programu. Wesprzemy pięć miast absolwenckich w osiągnięciu czystego powietrza i neutralności klimatycznej. Będą to: Brzeg, Niepołomice, Rybnik, Warszawa oraz Włocławek. Gratulujemy wszystkim samorządowcom i samorządowczyniom przyjętym do programu!

 • Jaka przyszłość dla Elektrowni Bełchatów? Kierunki i szanse transformacji

  20.10.2022 Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego

  Polski sektor energetyczny stoi przed ważnym wyzwaniem transformacyjnym. W obliczu tego procesu konieczne jest utrzymanie mocy wytwórczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, przy jednoczesnym podejmowaniu wyzwań gospodarczych i społecznych. Elektrownia Bełchatów zajmuje szczególne miejsce na mapie drogowej transformacji energetycznej i gospodarczej. Zgodnie z terytorialnym planem sprawiedliwej transformacji województwa łódzkiego, produkcja węgla brunatnego w Bełchatowie będzie spadać.

 • Konferencja LeadAir | Miejskie strategie dla bezpieczeństwa energetycznego i neutralności klimatycznej

  14–16.9.2022 Warszawa

  Wyzwania, przed którymi stoją miasta drastycznie się zmieniły – pandemia COVID-19, rosyjska agresja na Ukrainę, stan wyjątkowy w energetyce, coraz większe wydatki i coraz mniejsze budżety. Działania samorządów są kluczem, aby w dynamicznie zmieniających się okolicznościach reagować w przemyślany i skuteczny sposób. Miasta muszą być odporne, bezpieczne, dostępne i zielone.  

 • Powstała Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu

  29.6.2022

  Powstaje Ekspercka Rada ds. Bezpieczeństwa Energetycznego i Klimatu. Rada powstaje w burzliwym momencie wojny rosyjskiej w Ukrainie, kiedy wiele ustalonych zasad i starych przekonań ulega przewartościowaniu. Celem Rady jest wsparcie procesów wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne i transformację energetyczną w Polsce. Inicjatorkami przedsięwzięcia są Monika Morawiecka z Regulatory Assistance Projekt i Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii. Do współtworzenia rady zostało zaproszonych ponad 20 ekspertek i ekspertów energetycznych. Pierwszym tematem, którym zajęła się Rada w czerwcu są rekomendacje dotyczące założeń do aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. i bieżącej sytuacji energetycznej.

 • Konferencja | Czyste ciepło jako motor polskiej gospodarki

  5.4.2022 online

  Modernizacja ciepłownictwa i ogrzewnictwa jest nieuchronna, a ich podłoże ma w dużym stopniu charakter ekonomiczny – przestarzała infrastruktura, uzależnienie od importu paliw, środowiskowe i zdrowotne koszty zanieczyszczenia powietrza. Skala potrzebnych inwestycji jest ogromna, ale można uczynić z nich impuls dla krajowej polityki gospodarczej i przemysłu, przyczyniając się do zwiększenia PKB, przyciągania zaawansowanych technologicznie elementów łańcucha dostaw czy tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy w regionach powęglowych. Na które technologie postawić? Jakie kierunki wsparcia powinny mieć priorytet? Zapraszamy do udziału w konferencji online - wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.  >>>OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI<<<

 • Konferencja | LeadAir | Miasta w obliczu kryzysu klimatycznego i energetycznego

  23.3.2022 online

  Nie ma wątpliwości, że wojna w Ukrainie rodzi konieczność redefiniowania podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Mówimy już nie tylko o strategicznym wyzwaniu dekarbonizacji gospodarki i polskich miast, ale również derusyfikacji –szybkiego odejścia od paliw z Rosji. W jaki sposób, w nowych okolicznościach geopolitycznych samorządy powinny odpowiedzieć na wyzwania związane z neutralnością klimatyczną? Zapraszamy do obejrzenia zapisu konferencji otwierającej 3. edycję programu LeadAir - miasta neutralne dla klimatu. >>>OBEJRZYJ NAGRANIE KONFERENCJI<<<

 • Panel ekspertów | Kontrakty OZE jako metoda ograniczania kosztów (PPA)

  3.3.2022

  Przemysł w Polsce mierzy się z rosnącymi cenami energii i przyśpieszającą dekarbonizacją. Potrzebne są pilne programy, które będą mądrze wspierać przemysł w pokonaniu licznych wyzwań. Redukowanie emisji jest jednym z nich. Rosnący poziom ambicji klimatycznych nie wynika tylko z regulacji środowiskowych, wprost przeciwnie jest efektem rosnącej presji społeczeństwa i oczekiwań klientów. Jak spowodować, żeby działania na rzecz ochrony klimatu i zwiększania udziału OZE wspierały jednocześnie poprawę efektywności kosztowej przedsiębiorstw? Jednym z takich rozwiązań są kontrakty długoterminowe OZE tzw. PPA.

 • Panel ekspertów | Neutralny klimatycznie system ciepłowniczy na przykładzie Warszawy

  22.2.2022 zoom

  Sektor ciepłowniczy musi się modernizować. Tylko czyste ciepło, pochodzące z bezemisyjnych źródeł energii, będzie akceptowane do ogrzewania budynków w przyszłości. Rynek ciepła będzie się kurczył w wyniku przyspieszenia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej istniejących budynków. Jak zatem przedsiębiorstwa ciepłownicze powinny się wpisać w te ogólne trendy? Jakie technologie wybrać, aby utrzymać się na rynku? Jak realizować cel neutralności klimatycznej i uniknąć błędnych decyzji inwestycyjnych?  

 • Webinar: rEVolucja | Jak przygotować miasta na rozwój elektromobilności

  17.2.2022

  Jak przygotować miasta na rozwój elektromobilności? Czy otoczenie regulacyjne, finansowe i infrastrukturalne w Polsce jest wystarczające by elektromobilność mogła się rozwijać? Gdzie szukać dobrych praktyk? Czym jest Mapa Elektromobilności i co niej widać? Zapraszamy do obejrzenia zapisu webinarium z dnia 17 lutego 2022 r.

 • Konferencja | Forum dla transformacji | Stan wyjątkowy w energetyce

  8.12.2021 online

  Polska energetyka pogrąża się w kryzysie. Możemy mówić o stanie wyjątkowym w sektorze energii. Przyczyn kryzysu jest kilka - m.in. odkładane od lat decyzje w kraju, kurczące się zasoby węgla, starzenie infrastruktury wytwórczej, niekonsekwentnie realizowana restrukturyzacja sektora. Dryf i brak decyzji o kierunki dalszej transformacji jest niebezpieczny z perspektywy stabilności energetycznej kraju. Jak temu zaradzić? Jakie koncepcje transformacji prezentują eksperci, instytucje i polskie think tanki? Jakie rozwiązania wybrać, aby aktywnie reagować na zmiany? >>>Kliknij aby obejrzeć zapis wideo konferencji "Stan wyjątkowy w energetyce" z 8 grudnia 2021<<<.

 • Int-E-Grid | Drugie spotkanie polsko-niemieckiej platformy ds. elektromobilności

  27.10.2021 online

  Jak bezpiecznie wpleść samochody elektryczne do systemu energetycznego, który będzie skręcać w stronę produkcji energii ze źródeł odnawialnych? Na to pytanie odpowiemy podczas drugiego spotkania polsko-niemieckiej platformy ds. elektromobilności w ramach projektu Int-E-Grid, które odbędzie się online w środę 27 października o godz. 10:30.

 • Webinar: Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości | Nowy model biznesowy

  13.10.2021 zoom

  Ciepło w Polsce drożeje. To skutek przestarzałego modelu biznesowego w ciepłownictwie, który wynagradza firmę za jak największą produkcję ciepła i nie zachęca do modernizacji infrastruktury. Tymczasem odbiorcy chcą płacić za energię i ciepło jak najmniej. Jednym z kluczowych elementów gry o niższe rachunki jak i o niższe emisje CO2 staje się efektywność energetyczna systemów ciepłowniczych i budynków. To całkowicie zmienia warunki rynkowe, w których muszą odnaleźć się firmy ciepłownicze. Jeśli nie chcemy dopuścić do ich upadku – konieczne jest wdrożenie nowego modelu biznesowego w ciepłownictwie. O tym, jak mógłby on wyglądać, podczas webinaru opowiadają Andrzej Rubczyński - dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa w Forum Energii oraz Jan Rączka - prezes Alternatora.    >>>KLIKNIJ TUTAJ, ABY ODTWORZYĆ NAGRANIE NA YOUTUBE<<<

 • Panel ekspertów | Fit for 55: jak UE zamierza osiągnąć zwiększone cele redukcyjne

  30.6.2021 Cambridge Innovation Centre

  Już w połowie lipca Komisja Europejska przedstawi jeden z największych pakietów legislacyjnych, Fit for 55. Jego celem będzie skierowanie UE na ścieżkę szybszego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, tak by Unia w 2030 r. mogła osiągnąć przyjęty cel 55-procentowej redukcji. Czeka nas rewizja szeregu ważnych aktów prawnych. Istotnym elementem tej dyskusji będzie reforma Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS). Rozważane jest wprowadzenie opłat za emisje z budynków i transportu.

 • Panel ekspertów | Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości. Nowy model biznesowy

  7.6.2021 zoom

  Obecny model biznesowy w ciepłownictwie systemowym wyczerpuje się. Słabo wspiera transformację sektora, nie daje bodźców do zmian i jednocześnie promuje technologiczne i organizacyjne status quo. Ciepłownictwo w Polsce, szczególnie w małych miastach, nie przetrwa bez fundamentalnych zmian zarówno po stronie technicznej jak i operacyjnej. Sektor od dawna sygnalizuje potrzebę odejścia od obecnego sposobu taryfowania, ale w tej kwestii niewiele się zadziało. Ratowanie bieżącej płynności przedsiębiorstw odsuwa na dalszy plan dyskusję o konieczności zmian technologicznych i dekarbonizacji.  

 • Panel ekspertów | Jak dać impuls do nowych inwestycji – doświadczenia Polski i Wielkiej Brytanii z rynkiem mocy

  26.5.2021 zoom

  Rynek mocy w kształcie, jaki znamy właśnie się kończy. Od 1 lipca 2025 r. nie będzie mógł już wspierać mocy węglowych. Wraz z rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 zmiany w energetyce przyśpieszają i potrzebujemy dyskusji: jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw w perspektywie 2030 r., jak wypełnić lukę po węglu oraz jak efektywnie kosztowo redukować emisje. W tym kontekście ważne jest pytanie, czy rynek mocy ma jeszcze sens, jakie są alternatywy lub jak go zmienić, aby spełnił swoją funkcję. Polski system energetyczny potrzebuje przede wszystkim nowych mocy, niskoemisyjnych źródeł, DSR, magazynów oraz źródeł odnawialnych.  

 • Konferencja | Rola elektryfikacji ciepłownictwa w osiąganiu neutralności klimatycznej sektora

  13.5.2021 zoom

  Ciepłownictwo w Polsce wymaga modernizacji. Rośnie presja na poprawę jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wymusi technologiczną rewolucję w sektorze – dziś nieefektywnym, opierającym się głównie na spalaniu węgla. Na świecie ciepłownictwo wyraźnie zwraca się ku elektryfikacji, szczególnie szybko rośnie wykorzystanie pomp ciepła do ogrzewania budynków. W Polsce jesteśmy dopiero u progu zainteresowania tą technologią. Jaką rolę na drodze do neutralności klimatycznej może odegrać elektryfikacja ciepłownictwa? Zapraszamy do udziału w konferencji! >>>OBEJRZYJ ZAPIS KONFERENCJI<<<    

 • Webinar | Dlaczego szukając rozwiązań lokalnych powinniśmy brać pod uwagę globalne megatrendy?

  27.4.2021 clickmeeting

  Zmiana klimatu i smog to dwa ważne wyzwania, z którymi się mierzymy. Ich cechą wspólną jest to, że są przede wszystkim konsekwencją pozyskiwania energii za pomocą spalania. Szukając rozwiązań powinniśmy myśleć systemowo tak, żeby próbując rozwiązywać jeden problem, nie pogarszać drugiego (albo sytuacji w jeszcze innych miejscach). Myśląc o zapewnieniu mieszkańcom naszych miejscowości usług energetycznych na wysokim poziomie (czy to w aspekcie komfortu termicznego, czy mobilności) musimy uwzględniać globalne megatrendy. Temu, oraz najlepiej rokującym rozwiązaniom, przyglądaliśmy się na naszym spotkaniu. Prowadzący: Marcin Popkiewicz, Nauka o klimacie. 

 • WEBINAR: Energy transition in Poland

  8.4.2021 clickmeeting

  W 2020 r., po raz pierwszy w historii, udział węgla w miksie wytwórczym energii elektrycznej w Polsce spadł poniżej 70%. Coraz większą rolę  zaczynają odgrywać źródła odnawialne, ale także gazowe. W roku pandemii krajowa produkcja spada szybciej niż zapotrzebowanie, a tę lukę wypełnia import energii. Obejrzyj webinar Forum Energii! Wydarzenie odbyło się w języku angielskim.

 • Webinar | Ochrona powietrza w planowaniu miast

  25.3.2021 clickmeeting

  Tematem seminarium są urbanistyczne aspekty ochrony powietrza. Rozmawialiśmy, o tym które elementy zagospodarowania wpływają na jakość powietrza, w szczególności przyjrzeliśmy się tzw. źródłom „niskiej emisji”. Następnie omówiliśmy w jaki sposób można poprawiać jakość powietrza w mieście, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, ograniczenia w ruchu pojazdów czy stosowaniu zieleni miejskiej. Seminarium zakończył przegląd możliwych narzędzi i wdrożeń oraz sesja pytań i odpowiedzi. Webinarium poprowadził Łukasz Pancewicz – urbanista, nauczyciel akademicki na Wydziale Politechniki Gdańskiej, razem z Moniką Arczyńską i zespołem współtworzy biuro A2P2, które zajmuje się rozwiązywaniem złożonych miejskich problemów.

 • Konferencja | Energia, klimat, budżet. Forum dla nowej perspektywy finansowej UE

  11.3.2021 youtube

  >>>>>TRANSMISJA ONLINE<<<<< “Nigdy nie pozwól, aby dobry kryzys się zmarnował” – mówił Winston Churchill, i te słowa dziś zdają się mieć większą wagę niż wcześniej. Świat zmaga się z pandemią koronawirusa, kryzysem klimatycznym i napięciami społecznymi. Wszystkie te problemy są ze sobą połączone, dlatego musimy je rozwiązywać równolegle. Jesteśmy w ważnym momencie. Planujemy nową perspektywę finansową Unii Europejskiej, a do dyspozycji państw członkowskich przedstawiony został Fundusz na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Uruchamiane są ogromne pieniądze i jest to wielka szansa na reformy kluczowe dla nas i przyszłych pokoleń, także w obszarze sektora energii. Jak najlepiej wykorzystać idącą za tym szansę? Obejrzyj zapis konferencji „Energia, klimat, budżet. Forum dla nowej perspektywy finansowej UE”.

 • KPO - szansa na rozwój infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych - warsztat

  10.3.2021 zoom

  W ramach projektu Int-E-Grid, Forum Energii wraz z Agorą Verkehrswende oraz Fundacją Promocji Pojazdów Elektrycznych zapraszają na warsztat w formie panelu eksperckiego, który będzie poświęcony tematyce Krajowych Planów Odbudowy (KPO) w kontekście rozwoju infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych w Polsce i Niemczech. Podczas warsztatu online zastanowimy się, w jaki sposób Krajowe Plany Odbudowy powinny zostać wykorzystane do optymalnego wsparcia rozwoju sieci ładowania pojazdów elektrycznych - samochodów osobowych, dostawczych, autobusów i ciężarówek. Ocenimy strukturę i koszt systemu wsparcia, ponadto określimy, jak powinny wyglądać systemy wsparcia, aby zapewnić zintegrowaną sieć ładowania, umożliwiającą rozwój transportu elektrycznego w Polsce i Niemczech. Wydarzenie odbyło się w języku angielskim.

 • Webinar: Smog - czy i jak wpływa na nasze życie

  17.2.2021 clickmeeting

  Jak to, czym oddychamy wpływa na jakość naszego zdrowia? Podczas webinarium prof. Artur Badyda opowiedział o przyczynach i źródłach smogu, najważniejszych substancjach szkodliwych, skutkach zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem oraz o tym, jakie działania są kluczowe dla eliminacji smogu w miastach.

 • Konferencja: Energetyka 2030. Nowa energia do zmian

  7.12.2020 konferencja online

  >>>Zapis konferencji - klinij tutaj <<< To będzie dekada zmian. Wyzwania gospodarcze, jakie przyniósł za sobą COVID, spotkały się z silną odpowiedzią po stronie UE – Zielony Ład wzmocniony o bezprecedensową ilość środków przeznaczonych na transformację. Częścią Zielonego Ładu jest nowe prawo klimatyczne, gdzie KE proponuje by zredukować emisje o 55% w stosunku do roku 1990. W praktyce, oznacza to szansę na wzmocnienie fundamentów już zachodzącej transformacji również w Polsce. Z analiz Forum Energii i innych instytucji analitycznych wynika, że ta zmiana jest osiągalna przy jednoczesnym wzmacnianiu trzech filarów - bezpieczeństwa dostaw energii, jej przystępnej cenie dla odbiorcy końcowego i ochrony środowiska. Jak przygotować się do tej dekady zmian? Jak wykorzystać środki unijne i krajowe by napędzić transformację? Jak budować nowy system energetyczny, który będzie zarazem bezpieczny jak i przyjazny dla środowiska? Porozmawiajmy o tym jak może wyglądać energetyka w 2030.

 • Konferencja Inauguracyjna programu LeadAIR

  25.11.2020 zoom

  Druga edycja programu LeadAIR - pomagamy miastom pokonać smog wystartowała! Projekt obejmie 16 miast, których przedstawiciele dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe oraz skutecznie pozyskać środki na niskoemisyjną transformację. Oto agenda konferencji inaugurującej program. Konferencja skierowana jest do uczestników drugiej edycji LeadAIR'a.

 • Panel ekspertów | Zielone gazy

  18.11.2020 zoom

  Jednym z kluczowych celów Unii Europejskiej jest osiągnięcie neutralności klimatycznej. Nie da się tego osiągnąć bez transformacji energetycznej. Celem spotkania w formule panelu ekspertów była krytyczna dyskusja nt. dalszego rozwoju zielonych gazów, na podstawie założeń do strategii wodorowej Ministerstwa Klimatu oraz raportu Forum Energii, który wkrótce zostanie opublikowany.

 • Webinar: Jak wypełnić lukę po węglu? 43 proc. OZE w 2030 roku

  29.10.2020 clickmeeting

  Polska zaczyna odchodzić od węgla. Wydobycie surowca spada, uprawnienia do emisji CO2 są coraz droższe. Po 2025 roku, kiedy skończy się wsparcie publiczne dla przestarzałych bloków węglowych, spółki energetyczne będą chciały je wyłączyć. W ciągu dekady z krajowego systemu elektroenergetycznego może wypaść co najmniej 10 GW mocy. Jak wypełnić tę lukę?  

 • Webinar: 55% - tylko bez paniki! Jak Polska może osiągnąć wyższe cele redukcji CO2.

  15.10.2020

  Unijne cele klimatyczne są coraz bardziej ambitne. Najnowsza propozycja to 55 proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030. Dla Polski oznacza to, że w ciągu dekady musimy zmniejszyć emisje o ponad 1600 mln ton. Czy to możliwe? 

 • Int-E-Grid: spotkanie Platformy ds. elektromobilności

  16.6.2020 zoom

  Za nami pierwsze spotkanie polsko-niemieckiej Platformy ds. elektromobilności. W projekcie Int-E-Grid szukamy optymalnych rozwiązań, które pozwolą upowszechniać samochody elektryczne w sposób bezpieczny dla krajowych systemów energetycznych.

 • Panel ekspertów | Sector coupling - Polska energetyka 2050 neutralna klimatycznie

  9.6.2020 zoom

  Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej. Nie możemy pozostać obojętni na zmiany klimatyczne, a naszym zadaniem jest opracowanie środków, które skutecznie ograniczą emisje i powstrzymają katastrofalne zmiany klimatu. Transport, ciepłownictwo i energetyka jako sektory wpływające na środowisko będą musiały się zmienić. Elektryfikacja ciepłownictwa i transportu w oparciu o źródła niskoemisyjne to ogromna szansa, ale wymagająca poważnej zmiany w myśleniu o transformacji energetycznej.

 • Panel ekspertów | Jak "zazielenić" polskie ciepłownictwo?

  12.5.2020 zoom

  W 2019 roku w strategii Czyste ciepło 2030 wskazaliśmy cztery scenariusze ograniczania emisji CO2 w ciepłownictwie. Jeden z nich przewidywał jego całkowitą dekarbonizację do 2050 roku. Wówczas jednak nie przedstawiliśmy w szczegółach technologii, które mogą nam pomóc osiągnąć ten cel. Podczas panelu ekspertów przedstawimy te, które będą odgrywały najistotniejszą rolę w najbliższej dekadzie i umożliwią nam osiągniecie nawet 40% OZE w ciepłownictwie w 2030 r. Wspólnie z Instytutem Energetyki Odnawialnej przeanalizowaliśmy ich koszty, zastosowanie i specyfikę. Nie zignorowaliśmy stanu zasobów naturalnych w Polsce, regulacji oraz megatrendów. Wszystko to opisaliśmy w raporcie "Odnawialne źródła energii w ciepłownictwie. Technologie, które zmienią rzeczywistość".  

 • Antysmogowa mapa drogowa | Inspiracje z Żywca i innych polskich miast

  22.4.2020

  Forum Energii zaprasza do udziału w konferencji online pt. "Antysmogowa mapa drogowa. Inspiracje z Żywca i innych polskich miast", która odbędzie się 22 kwietnia br. w godz. 14:00-16:10. Czy i w jakim stopniu możliwe będzie zwiększenie udziału w miksie energii ze źródeł odnawialnych? Jak zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło w budynkach? Kiedy zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza? Jakie będą koszty zmiany? Co rekomendują eksperci? Jakie inspirujące przykłady działań smogowych są już wprowadzane w innych miastach? Zapraszamy do udziału!

 • Forum Energii Dla Miast – cykl webinariów

  9.4–25.6.2020

  Zakończyliśmy pierwszą edycję Programu LeadAIR. Jednym z jego elementów były webinaria kierowane do samorządowców i innych osób szukających konkretnych podpowiedzi i inspiracji w działaniach rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawy efektywności energetycznej. Pomagamy miastom pokonać smog! Webinaria były rejestrowane, zapisy spotkań można znaleźć na naszym kanale na youtube.

 • Forum Energii LIVE – cykl webinariów

  26.3–22.6.2020

  Pandemia koronawirusa zatrzymała nas w domach – ale wykorzystaliśmy ten czas, żeby spotkać się w internecie. W cyklu webinariów Forum Energii LIVE prezentowaliśmy najważniejsze dane o sektorze energii, transformacji energetycznej i ciepłownictwie, ale także dyskutowaliśmy o wyzwaniach i szansach, jaki globalny kryzys gospodarczy stawia przed rządami i branżą energetyczną.

 • Ciepła zmiana | Jak zreformować polski sektor ciepłowniczy?

  24.10.2019 Polityka Insight, Słupecka 6, Warszawa

  Jak powinno wyglądać polskie ciepłownictwo w 2030 i 2050 roku? Jak efektywnie włączyć sektor produkcji ciepła w walkę ze smogiem? Te i inne kwestie będą przemiotem dyskusji podczas konferencji "Ciepła zmiana...", która odbędzie się 24 października br. w Warszawie. Forum Energii jest partnerem tego wydarzenia.   

 • Panel ekspertów | Powrót do przyszłości czyli jak zmienić rynek energii

  12.9.2019 Warszawa

  Transformacja energetyczna zaczyna się od rynku energii elektrycznej. Digitalizacja, decentralizacja i dekarbonizacja wywierają presję na zmiany funkcjonowania rynku. Polska jest właśnie u progu takiej dyskusji, a jej zapowiedzią jest pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”. Wpływ tego pakietu na energetykę jest tematem panelu ekspertów organizowanego 12 września br. przez Forum Energii. 

 • Spotkanie eksperckie | Klimat i energia. Krajobraz 2030 po europejskich wyborach

  4.7.2019 Warszawa

  4 lipca, Forum Energii zorganizowało debatę na temat europejskich, powyborczych priorytetów do 2030 roku w dziedzinie energii i klimatu. Jakie wyzwania czekają na następną Komisję Europejską i Parlament Europejski? Jakie powinny być kluczowe priorytety UE w zakresie transformacji energetycznej w ciągu najbliższych 10 lat? O tym dyskutowaliśmy w gronie kluczowych instytucji i firm zajmujących się energetyką, klimatem i transportem. 

 • Warsztat | eXtremOS | "Ekstremalne zdarzenia" w kontekście elastyczności systemu

  17.5.2019 Warszawa

  Zazwyczaj dyskusje na temat przyszłego kształtu systemu energetycznego toczą się wokół prawdopodobnego rozwoju sytuacji. Pomija to jednak dyskusje na temat takich scenariuszy, które mają ekstremalny charakter i mogą, zarówno dla rynku jak i systemu, okazać się destrukcyjne. W tym kontekście to zdolność systemu do szybkiej reakcji na te zdarzenia, czyli jego elastyczność, decyduje o jego stabilności. Nad istotą elastyczności dyskutować będą uczestnicy międzynarodowego warsztatu eXtremOS 17 maja 2019 roku w Warszawie.

 • Konferencja | Czyste ciepło 2030 | Strategia dla ciepłownictwa

  17.4.2019 CZIiTT, Politechnika Warszawska ul. Rektorska 4, Warszawa

  Nie trzeba już nikogo w Polsce przekonywać, że poprawa jakości powietrza jest priorytetem i ogromnym wyzwaniem. Jak sprawić, żeby jakość powietrza zaczęła się poprawiać, a społeczeństwo zaakceptowało zmianę? 17 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja "Czyste ciepło 2030. Strategia dla ciepłownictwa", podczas której Forum Energii wraz z partnerami przedstawiło koncepcję transformacji sektora zaopatrzenia w ciepło.  

 • Panel ekspertów | Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

  21.3.2019 Warszawa

  W styczniu tego roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną. Już kilka dni później zgodnie z terminem Ministerstwo Energii opublikowało projekt Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK)¸ wymagany właśnie przez to rozporządzenie. To już drugi, obok długo oczekiwanej Polityki energetycznej Polski do 2040 r., strategiczny dokument dla polskiej energetyki.     

 • Dialog ekspercki | PEP 2040 – w poszukiwaniu optymalnego scenariusza

  14.1.2019 Warszawa

  Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji długo oczekiwane założenia Polityki energetycznej Polski do 2040 r. Forum Energii, traktując ten dokument jako bazę do dyskusji, przygotowało jego wnikliwą analizę. Uważamy, że szczególnie teraz, kiedy rozbrzmiewa ostatni dzwonek dla strategicznych decyzji dotyczących przyszłości polskiej energetyki, trzeba zabrać głos. 

 • Spotkanie eksperckie | COP24 – i co dalej? Polityka energetyczno-klimatyczna w 2019 roku

  10.1.2019 I-View Meetings, ul. Mazowiecka 9, Warszawa

  Rok 2019 będzie niezwykle intensywny dla europejskiej i polskiej polityki energetyczno-klimatycznej. Po przyjęciu Pakietu Katowickiego nadchodzi czas dyskusji o nowych celach i sposobach ich realizacji. Na poziomie europejskim rozmowy będą dotyczyć zaprezentowanej przez Komisję długoterminowej strategii do roku 2050 i zintegrowanych krajowych planów na rzecz energii i klimatu. Na co Polska powinna się przygotować? Jakich wyników możemy się spodziewać?    

 • Panel ekspertów | Morska energetyka wiatrowa - perspektywy rozwoju offshore w Polsce

  29.11.2018 CZIiTT, Politechnika Warszawska ul. Rektorska 4, Warszawa

  Jaki jest potencjał rozwoju offshore w Polsce? Jakie koszty są z tym związane? W jaki sposób skutecznie włączyć morską energetykę wiatrową do polskiego systemu energetycznego? Podczas panelu ekspertów 29 listopada br. Forum Energii oraz zaproszeni eksperci wspólnie poszukiwali odpowiedzi na te i inne pytania. 

 • Konferencja | Wkład COP24 do Porozumienia Paryskiego | Nowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego

  21.11.2018 Villa Foksal, ul. Foksal 3/5, Warszawa

  Bezpieczeństwo energetyczne i zmiany klimatu są nieodłącznym, lecz często pomijanym, tematem w dyskusji na temat transformacji energetycznej. Tuż przed Konferencją Narodów Zjednoczonych w  Sprawie Zmian Klimatu w Katowicach, The German Marshall Fund of the United States i Forum Energii zorganizowały konferencję „Wkład COP24 do Porozumienia paryskiego, nowy wymiar bezpieczeństwa energetycznego.” Całą konferencję można obejrzeć na naszym kanale youtube.

 • Panel ekspertów | Rynek lokalizacyjny odpowiedzią na wyzwania polskiej energetyki?

  18.9.2018 CZIiTT, Politechnika Warszawska ul. Rektorska 4, Warszawa

  Rynek energii znajduje się w fazie dużych zmian. Najważniejszą motywacją do reform jest brak odpowiednich sygnałów cenowych do inwestowania w energetykę oraz brak mechanizmów wynagradzania elastyczności. Czy rynek lokalizacyjny to odpowiedź na wyzwania rynku? O zaletach i wadach rynku rozmawialiśmy podczas panelu ekspertów 18 września 2018 roku. 

 • Energy Innovation Hub | Strefowe i węzłowe modele wyceny energii elektrycznej – porównanie

  30.8.2018 Forum Energii, ul. Chopina 5A/20, Warszawa

  30 sierpnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Energy Innovation Hub. Gościem spotkania był prof. Lion Hirth z Hertie School of Governance w Berlinie, szef firmy doradczej NEON, który przeanalizował modele rynku węzłowego i strefowego.

 • Energy Innovation Hub | Prognoza dla polskiego rynku energii po wprowadzeniu rynku mocy. Niepewności.

  3.7.2018 Forum Energii, ul. Chopina 5a/20, Warszawa

  3 lipca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu Energy Innovation Hub, podczas którego w kameralnym gronie ekspertów będziemy dyskutować o trendach i innowacjach w sektorze. Gośćmi spotkania byli dr Manuel Koehler i Hanns Koenig z Aurora Energy Research. Przedstawili swoje prognozy dla rozwoju rynku energii w Polsce po wprowadzeniu rynku mocy. 

 • Panel ekspertów | Międzynarodowe strategie ciepłownictwa | Wnioski dla Polski

  11.6.2018 CZIiTT, Politechnika Warszawska ul. Rektorska 4, Warszawa

  Forum Energii prowadzi projekt „Czyste ciepło”, którego celem jest wypracowanie propozycji kierunków działań oraz rozwiązań technicznych zaopatrzenia w ciepło w Polsce. Będą one ukierunkowane na poprawę jakości powietrza i transformacji sektora ciepłowniczego. Panel ekspertów zorganizowany 11 czerwca 2017 roku jest elementem projektu i posłużył przedyskutowaniu strategii sektora w różnych krajach. 

 • Konferencja | Elastyczność KSE | Zmiany na rynku energii

  6.6.2018 CZIiTT, Politechnika Warszawska ul. Rektorska 4, Warszawa

  6 czerwca 2018 roku w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się konferencja poświęcona dyskusji na temat elastyczności w kontekście spodziewanych zmian na rynku energii w Polsce. 

 • Panel ekspertów | Pakiet zimowy | Raport z postępu prac i stan negocjacji

  28.2.2018 CZIiTT, Politechnika Warszawska, ul.Rektorska 4, Warszawa

  Limity emisji CO2 dla mechanizmów mocy, zarządzanie regionalnymi rynkami energii elektrycznej, koordynacja planowania systemu oraz dalsze zmiany funkcjonowania rynku energii elektrycznej - te i inne tematy podjęto podczas  panelu ekspertów 28 lutego 2018 roku. W spotkaniu uczestniczył Klaus-Dieter Borchardt, dyrektor odpowiedzialny za rynek wewnętrzny w DG Energy Komisji Europejskiej.  

 • Seminarium | Mapa drogowa ciepłownictwa w Polsce

  25.1.2018 Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa

  Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami towarzyszącym wystąpieniom uczestników konferencji "Mapa drogowa ciepłownictwa w Polsce", zorganizowanej 25 stycznia 2018 roku we współpracy z The Buildings Performance Institute Europe (BPIE) w ramach projektu Heat Roadmap Europe finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horizon 2020.

 • Warsztat | 8 sposobów integracji OZE z krajowym systemem elektroenergetycznym

  19.12.2017 Konfederacja Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa

  19 grudnia 2017 roku podczas seminarium dyskutowano o przyszłości OZE w Polsce, a przede wszystkim o tym jak przygotować polski system elektroenergetyczny na rosnący udział źródeł odnawialnych.  Ministerstwo Energii zapowiedziało, że w najbliższym czasie zaprezentuje projekt polityki energetycznej państwa z perspektywą do roku 2040. Jeszcze brakuje odpowiedzi, jak powinna wyglądać przyszłość, ale jest już pewne, że stary model energetyki odchodzi do lamusa. Integracja zmiennych OZE w systemie energetycznym to niezbędny element efektywnej transformacji systemu.

 • Konferencja | Czyste ciepło | Transformacja polskiego ciepłownictwa

  30.11.2017 CZIiTT, Politechnika Warszawska, ul.Rektorska 4, Warszawa

  29 listopada 2017 roku Forum Energii, we współpracy z CZIiTT Politechniki Warszawskiej zorganizowało konferencję poświęconą transformacji polskiego ciepłownictwa "Czyste Ciepło." 

 • Panel ekspertów | Transformacja ciepłownictwa 2030

  12.10.2017 CZIiTT, Politechnika Warszawska, ul. Rektorska 4, Warszawa

  Ciepłownictwo stoi przed wieloma wyzwaniami – musi sprostać zaostrzającym się normom środowiskowym, odnowić majątek wytwórczy, dostosować się do spadku popytu na usługi ciepłownicze. O tych wyzwaniach oraz konieczności opracowania strategii dla ciepłownictwa rozmawiali uczestnicy panelu ekspertów 12 października 2018 roku.  

 • Seminarium | Pakiet zimowy – wpływ kluczowych regulacji na rynek energii elektrycznej

  27.9.2017 Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ul. Warecka 1a, Warszawa

  Blisko rok temu Komisja Europejska przedłożyła jedną z największych i najbardziej skomplikowanych propozycji legislacyjnych – tzw. pakiet zimowy  (‘Clean Energy for All Europeans’), który dotyczy nie tylko rynku energii elektrycznej, źródeł odnawialnych czy efektywności, ale szeroko pojętej polityki energetycznej, a także klimatycznej. Pakiet zimowy wykracza jednak poza obszar regulacji i będzie miał konsekwencje dla polskiej polityki zagranicznej. Dlatego Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wraz z Forum Energii w dniu 27 września 2017 roku zorganizowali seminarium z udziałem administracji, ekspertów i biznesu na temat wpływu pakietu zimowego na rynek krajowy oraz wewnętrzny rynek energii w UE.

 • Konferencja | Polska energetyka 2050 | 4 scenariusze | Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki decyzji

  22.9.2017 CZIiTT, Politechnika Warszawska, ul.Rektorska 4, Warszawa

  22 września 2017 roku zorganizowaliśmy konferencję poświęconą przyszłości polskiego miksu energetycznego. Chcieliśmy tym samym rozpocząć publiczną debatę o wadach i zaletach wyboru różnych źródeł energii.   

Patronaty

 • 37. Konferencja Energetyczna EuroPOWER

  13–14.4.2023