O nas

Forum Energii to think tank, który w oparciu o dane i analizy tworzy fundamenty czystej, innowacyjnej, bezpiecznej i efektywnej energetyki.

Obserwujemy światowe trendy, analizujemy dane i zmiany w regulacjach. Dzielimy się wiedzą publikując nasze opracowania i wspierając dialog na temat przyszłości energetyki. Naszą misją jest wsparcie realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych w 2020 i w 2030 r.

Forum Energii powstało w 2016 r. – wcześniej – od 2014 r. funkcjonowaliśmy jako Forum Analiz Energetycznych. Naszą motywacją do działania jest pasja i przekonanie, że zmiany w energetyce powinny przebiegać zgodnie ze światowymi trendami. Zajmujemy się elektroenergetyką, ciepłownictwem, europejskimi regulacjami energetyczno – klimatycznymi.  

Opracowujemy koncepcje jak Polska może w sposób efektywny kosztowo i sprawiedliwy społecznie przeprowadzić niskoemisyjną modernizację sektora energetycznego. Wspieramy proces poprawy jakości powietrza w polskich miastach i eliminacji smogu.

Naszą działalność wspiera  Europejska Fundacja Klimatyczna 

Wizja

 • Polska spełnia cele energetyczno-klimatyczne w 2020 r. i 2030 r.

Kierunki strategiczne

 • Niezawodność systemu energetycznego Polski
 • Zmniejszenie wpływu sektora energii w tym ciepłownictwa na środowisko
 • Efektywność energetyczna i rola konsumenta

Nasze wartości

 • Wiedza - badamy międzynarodowe trendy w energetyce, analizujemy dane i opracowujemy wnioski dla naszego kraju.
 • Współpraca - łączymy różne perspektywy. Wspieramy dialog o transformacji energetyki. Promujemy planowanie długoterminowe.
 • Niezależność - nasze opinie i rekomendacje formułujemy na podstawie danych i wiedzy o rynku.

Zespół

 • dr Joanna Maćkowiak-Pandera

  Prezes joanna.pandera@forum-energii.eu

  Specjalizuje się w europejskich regulacjach energetycznych i klimatycznych, rynkach energii, OZE i wyzwaniach transformacji energetycznej. Przez 3 lata była szefem projektu współpracy energetycznej w Europie wschodniej w berlińskim think tanku Agora Energiewende. W przeszłości pracowała jako dyrektor ds. rozwoju rynku w duńskim koncernie DONG Energy (obecnie Orsted). Podczas Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za negocjacje klimatyczne i środowiskowe. Wcześniej również w Ministerstwie Środowiska była szefem zespołu, który przeprowadził w ramach Protokołu z Kioto pilotowe transakcje sprzedaży jednostek AAU rządom Irlandii i Hiszpanii, dzięki którym Polska zarobiła ponad 500 mln złotych na realizację niskoemisyjnych inwestycji. Zajmowała się także negocjacjami klimatycznymi (konferencja ONZ COP 14 w Poznaniu) jako współpracownik Prof. Nowickiego, Ministra Środowiska i Prezydenta COP14 w Poznaniu. Autorka i współautorka wielu publikacji w zakresie energetyki, rynków energii i modernizacji energetyki. Doktorat w zakresie nauk środowiskowych. Studiowała i pracowała na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz w Kilonii i Poczdamie. Laureatka kilku międzynarodowych stypendiów (Erasmus, KAS, DBU, MMF).

 • Andrzej Rubczyński

  Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa andrzej.rubczynski@forum-energii.eu

  Manager branży energetycznej z wieloletnią praktyką w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, m.in. w PGNIG TERMIKA, Vattenfall i GIE – Ansaldo. W początkowym okresie swojej kariery zawodowej piastował funkcje operacyjne, by następnie podjąć się kierowania działalnością inwestycyjną. Miniona dekada to okres związany z wykonywaniem analiz fundamentalnych dla rynku energii oraz makrootoczenia sektora energetyki, a także z tworzeniem strategii rozwoju i długoterminowych planów inwestycyjnych macierzystej firmy. Wiedza ekspercka z zakresu rynków energii i ciepła oraz legislacji sektorowej pozwala mu na aktywne uczestnictwo w działalności organizacji branżowych nakierowanych na tworzenie koncepcji rozwoju nowoczesnej energetyki krajowej i sektora ciepłownictwa. Autor i współautor wielu raportów branżowych opracowywanych przez Forum Energii.

 • dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk

  Kierownik projektu Elektroenergetyka aleksandra.gawlikowska-fyk@forum-energii.eu

  Specjalizuje się w polityce i regulacjach energetycznych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarach rynku wewnętrznego energii elektrycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz niskoemisyjnej transformacji. Przez pięć lat była kierownikiem najpierw projektu „Energia”, a następnie programu „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jednym z najbardziej uznanych zespołów analitycznych w Europie Środkowej. Wcześniej przez wiele lat zajmowała się problematyką sektora krajowego oraz regionalnych rynków energii elektrycznej w Urzędzie Regulacji Energetyki. Doktor nauk ekonomicznych, magister administracji. Jest autorką wielu publikacji dotyczących energetyki, łączących perspektywę polityczną i ekonomiczną. Regularnie komentuje sprawy energetyczne i międzynarodowe w mediach.

 • Marcin Ścigan

  Kierownik ds. OZE marcin.scigan@forum-energii.eu

  Ekspert w zakresie energii odnawialnej z wieloletnim doświadczeniem we współpracy międzynarodowej. Przez cztery lata pracował w Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), gdzie odpowiadał za zaangażowanie Agencji w Europie Południowo-Wschodniej w latach 2015-2019 oraz brał udział w pracach Światowej Komisji ds. Geopolityki Transformacji Energetycznej w 2018 r. Wcześniej był zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki jako specjalista ds. współpracy europejskiej i międzynarodowej w obszarze energii odnawialnej.

 • Rafał Macuk

  Analityk rafal.macuk@forum-energii.eu

  Zajmuje się wyszukiwaniem, badaniem oraz analizą danych. Pierwsze kroki stawiał na praktykach oraz stażach w PGE GiEK, PGNiG Termika oraz PKN Orlen. Absolwent Programu dyplomowego Matury Międzynarodowej – International Baccalaureate, obecnie student anglojęzycznych studiów na kierunku Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Wolontariusz i działacz społeczny.

 • Aleksandra Przygoda

  Dyrektor Zarządzająca aleksandra.przygoda@forum-energii.eu

  Ekspert w zakresie PR i manager projektów. Aleksandra Przygoda pełni funkcję dyrektor zarządzającej Forum Energii od października 2016 roku. Wcześniej zajmowała się sektorami ICT/edukacji oraz energii w zakresie public affairs, a także była zaangażowana w projekty z dziedziny polityki zagranicznej, rozwoju przywództwa oraz dużych konferencji w German Marshall Fund of the United States (GMF) w Warszawie. Aleksandra jest dwujęzyczna (polski i angielski), a także posiada potwierdzoną biegłą znajomość języków hiszpańskiego i francuskiego. Jest również członkinią kilku klubów absolwentów, m.in. Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Wyszehradzkiej Szkoły Studiów Politycznych Europejskiej Akademii Dyplomacji.

 • Klaudia Wojciechowska

  Project manager klaudia.wojciechowska@forum-energii.eu

  Koordynatorka projektów, konferencji i szkoleń. W Forum koordynuje Akademię Czystego Powietrza, wspiera działania komunikacyjne i relacje z partnerami branżowymi. Absolwentka politologii i zarządzania, a także Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych i certyfikowana facylitatorka LEGO® SERIOUS PLAY®. Jej doświadczenia zawodowe obejmują głównie administrację publiczną. Klaudia przez kilka lat pracowała w Krajowej Szkole Administracji Publicznej i w Ministerstwie Edukacji Narodowej, gdzie zajmowała się zagadnieniami związanymi ze współpracą międzynarodową i z organizacjami pozarządowymi. Przewodnicząca jednej z grup roboczych podczas polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 roku.

 • Grzegorz Falkiewicz

  Asystent projektu grzegorz.falkiewicz@forum-energii.eu
 • Delphine Gozillon

  Asystentka projektu/obecnie Regulatory Affairs Manager w EHI info@forum-energii.eu

  Absolwentka Sciences Po Paris School of Public Affairs, specjalizująca się w polityce energetycznej UE, prawie i governance, z osobistą ambicją by przyczynić się do dekarbonizacji w Europie. Pierwsze doświadczenia zawodowe w Polsce zdobywała jako asystentka projektu na rzecz czystego powietrza w Fundacji ClientEarth-Prawnicy dla Ziemi, potem we Francji jako specjalistka ds. efektywności energetycznej i ciepłownictwa w globalnej firmie energetycznej ENGIE. Absolwentka VIII edycji Akademii Energii i wieloletnia aktywistka europejskich organizacji młodzieżowych. Stażystka w Forum Energii w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2019. Autorka analizy "Znad Loary nad Wisłę...". Aktualnie pracuje w Stowarzyszeniu European Heating Industry w Brukseli.

 • Paweł Smoleń

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

  Manager sektora energetycznego z wieloletnim doświadczeniem. Country manager Grupy Kiwa Inspecta na Polskę. Pełnił funkcje prezydenta EURACOAL, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PGE i członka zarządu ERBUD SA ds. energetyki i przemysłu. W latach 1992-2001 pracował w firmie doradczej Arthur Andersen jako partner odpowiedzialny za energetykę. W latach 2001 - 2010 był kolejno dyrektorem ds. finansów, dyrektorem produkcji i prezesem zarządu Vattenfall Heat Poland (dawniej Elektrociepłownie Warszawskie). Później był dyrektorem strategii i rozwoju Vattenfall Europe w Niemczech, a także dyrektorem Centralnego Zarządzania Aktywami Produkcyjnymi całej Grupy Vattenfall. Wieloletni prezes Związku Pracodawców Prywatnych Energetyki przy Konfederacji Lewiatan.

 • dr Piotr Otawski

  Członek Rady Nadzorczej

  Partner w Kancelarii Otawski Dziura Jędrzejewski i Partnerzy. Radca prawny, doktor nauk prawnych, magister ochrony środowiska, ekspert w zakresie prawnych aspektów przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym energetycznych. Był wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawie planowania przestrzennego i regulacjach dotyczących procesu inwestycyjnego. Posiada wieloletnią praktykę orzeczniczą, legislacyjną i negocjacyjną. Pełnił także funkcje Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a także podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska.

 • Antoni Bielewicz

  Członek Rady Nadzorczej

  Senior Associate w Europejskiej Fundacji Klimatycznej, odpowiedzialny za działania prowadzone w Europie Środkowej i Wschodniej. Antoni Bielewicz ma ponad 17 lat doświadczenia w dziennikarstwie, komunikacji, public affairs i zarządzaniu projektami. W przeszłości pracował dla Harvard Business Review, Computerworld, CIO Magazine, CEO Magazine, Gazety Wyborczej, Dziennika Gazety Prawnej, Przekroju i Polityki. Współpracował z wieloma gazetami i magazynami. Absolwent kierunku Media i Komunikacja oraz studiów w dziedzinie Latynoamerykanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Antoni jest ojcem dwóch córek, fanem sportu i podróży.

 • Mike Hogan

  Senior Advisor w Regulatory Assistance Project | Ekspert w Forum Energii

  Mike Hogan zajmuje się zagadnieniami związanymi z projektowaniem rynku energii, integracją niskoemisyjnych dostaw i planowaniem systemu. Na co dzień jest doradcą w Regulatory Assistance Project w Stanach Zjednoczonych i Europie, w tym współpracuje z Forum Energii. W przeszłości prowadził programy na zlecenie Europejskiej Fundacji Klimatycznej promujące dekarbonizację w Europie. Mike Hogan rozpoczął swoją karierę w 1980 roku w General Electric, a następnie rozwijał J. Makowski Company (JMC) w Bostonie doprowadzając ją do statusu wiodącej spółki energetycznej w USA. W 1994 roku był współzałożycielem spółki InterGen w ramach której pomyślnie zbudował elektrownie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Indiach, Egipcie i Turcji o mocy 8 000 MW. Mike Hogan ukończył Harvard University w dziedzinie zarządzania biznesem i Massachusetts Institute of Technology w obszarze planowania. Posiada również tytuły licencjata, filozofii i inżynierii lotniczej z University of Notre Dame.

 • Lidia Wojtal

  Niezależna konsultantka | Ekspertka w Forum Energii

  Ekspertka z ponad 10-letnim doświadczeniem w unijnych i globalnych negocjacjach klimatycznych. Negocjatorka w ramach polskiej delegacji na szczyty klimatyczne w latach 2007-2017. Członkini zespołów polskiej Prezydencji szczytów klimatycznych COP14 (Poznań) i COP19 (Warszawa). W 2015 r. przewodniczyła organowi ds. doradztwa naukowego i technologicznego (SBSTA) pod Konwencją Klimatyczną UNFCCC. Jako główna specjalistka w MSZ RP odgrywała wiodącą rolę w analizowaniu i rozwoju polskiej, europejskiej i globalnej polityki klimatycznej, a w 2011 r. negocjowała w imieniu Polski i UE na forum II Komitetu ONZ w Nowym Jorku. Wcześniej w KASHUE/KOBIZE zajmowała się wdrażaniem w Polsce europejskiego i międzynarodowego systemu handlu emisjami. Współpracuje z Forum Energii przy opracowaniu materiałów dot. globalnej i unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Autorka podręcznika "COP24 w Katowicach. Instrukcja obsługi” opublikowanego przez Forum Energii.